Zásady ochrany osobních údajů

Obecné informace o osobních údajích.
Společnost Posterton AB velmi dbá na vaše soukromí a optimální ochranu vašich osobních údajů. Společnost Posterton dodržuje všechny zákony a předpisy týkající se ochrany osobních údajů. V tomto prohlášení si můžete přečíst, jaké informace společnost Posterton shromažďuje a jak je zpracovává. Odsouhlasením zásad ochrany osobních údajů na webových stránkách v souvislosti s nákupem a sdílením informací souhlasíte s použitím vašich osobních údajů v souladu s uvedenými pravidly.


Za zpracování vašich osobních údajů odpovídá společnost Posterton AB, ("Posterton" / "my"), 559280-9553, Östermalmsgatan 87B, 114 59 Stockholm.

 

Jaké osobní údaje jsou v Postertonu zpracovávány?
Osobní údaje, které nám poskytnete nebo zašlete, budeme zpracovávat. Na našich webových stránkách pracujeme také se soubory cookie. Osobní údaje, které společnost Posterton zpracovává, jsou především vaše jméno, pohlaví, e-mailová adresa, historie nákupů, plateb a objednávek, číslo platební a kreditní karty, dodací adresa, IP adresa a telefonní číslo.

 

Jak společnost Posterton používá vaše osobní údaje?
Údaje mohou být použity k identifikaci, přímému marketingu, průzkumům mezi zákazníky, zasílání novinek a statistickým účelům. Údaje mohou být použity také pro zasílání poštou, SMS a e-mailů, jakož i pro marketing a informování po telefonu, pokud nevznesete námitku proti zásadám ochrany osobních údajů. Můžete nás kdykoli kontaktovat a ukončit marketingové aktivity pro vás jako zákazníka.

 

Tyto informace mohou být také použity k analýze nákupních zvyklostí, k poskytování relevantních informací a marketingu a ke zlepšení webových stránek, platebních řešení a platebních procesů. Za účelem zlepšení platebních řešení a platebních procesů předáváme vaše osobní údaje pověřeným poskytovatelům služeb/platebních služeb, které potřebujeme ke zpracování vaší objednávky.

 

Osobní údaje pak lze kombinovat i s údaji z jiných registrů, např. s údaji o úvěrech. Při použití údajů může dojít ke kontaktu s jinými registry v EU i mimo ni. Údaje mohou být také shromažďovány nebo sdíleny se státními orgány nebo našimi partnery, tiskárnami a distribučními společnostmi a zprostředkovateli plateb a úvěrovými společnostmi za účelem získání informací o platbách nebo úvěrech.

 

Posterton při takových příležitostech vždy dbá na maximální možnou opatrnost. Přijetím prohlášení na webových stránkách v souvislosti s nákupem nebo sdílením informací souhlasíte s předáním svých osobních údajů do zemí mimo EHP. Pokud dojde k prodeji společnosti Postertons, ať už celku nebo jeho části, nebo k začlenění do jiné společnosti, mohou být vaše osobní údaje sdíleny s našimi poradci, potenciálními kupci a jejich poradci a předány novým vlastníkům společnosti. Společnost Postertons využívá reklamní služby společnosti Google. Další informace o tom, jak společnost Google shromažďuje, sdílí a používá údaje, najdete zde.

 

Jak jsou vaše osobní údaje chráněny?
Abychom ochránili vaše osobní údaje, přijali jsme několik bezpečnostních opatření: Zavedli jsme bezpečnostní postupy a technická a organizační opatření na ochranu vašich osobních údajů, jako je certifikace webového prohlížeče. Kromě toho jsme zavedli vhodné firewally a antivirový software, abychom zabránili a zamezili neoprávněnému přístupu do sítě. Přístup do oblastí, kde jsou uloženy osobní údaje, je omezen a zaměstnanci musí být identifikováni, aby k nim mohli přistupovat.


Posterton také používá protokol pro bezpečný přenos dat přes internet (nebo jiné sítě), který se nazývá SSL (Secure Socket Layer). Jako zákazník musíte zajistit, aby protokol SSL nebyl v nastavení prohlížeče zakázán. Jednosměrné šifrování se používá také k zabránění neoprávněného přístupu při zpracování vaší platby nebo čísla kreditní karty.

 

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?
Pokud jste zaregistrováni jako zákazník/člen společnosti Posterton, budou vaše údaje uloženy, dokud se jako zákazník neodhlásíte. Můžete tak učinit kdykoli. Pokud se jako zákazník / člen nezaregistrujete, budou vaše údaje uchovávány po dobu vyžadovanou zákonem nebo pro plnění záležitostí společnosti Postertons vůči vám, jako jsou dodací a záruční závazky.
Vaše údaje nebudou uchovávány déle, než povoluje platný zákon o ochraně osobních údajů.

 

Přístup k vašim osobním údajům, jejich aktualizace a opravy
Jednou za kalendářní rok máte právo na bezplatnou informaci o svých zpracovávaných osobních údajích, a to bez ohledu na způsob jejich získání. Pokud si takové informace přejete, zašlete nám písemnou žádost. Žádost musí být zaslána doporučeně na adresu uvedenou na webových stránkách v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Nelze ji zaslat e-mailem.


Společnost Posterton chce zajistit, aby vaše osobní údaje byly přesné a aktuální. Pokud se změní některé z údajů, které o vás společnost Posterton uchovává, například vaše e-mailová adresa, jméno nebo platební údaje, nebo pokud si přejete svůj uživatelský účet vymazat, zašlete e-mail s aktualizovanými údaji na adresu info@posterton.com. Máte právo kdykoli požádat o opravu, zablokování nebo vymazání svých osobních údajů.


Vaše osobní údaje nebudou použity pro účely přímého marketingu, pokud s takovým zpracováním nesouhlasíte. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Takové odvolání může být omezeno pouze na část zpracování, například na přímou korespondenci.

 

Odkazy na stránce.
Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na tyto webové stránky. Pokud odkazujete na jinou webovou stránku, přečtěte si zásady ochrany osobních údajů platné pro tuto stránku. Upozorňujeme, že společnost Posterton nenese odpovědnost za zpracování vašich osobních údajů jinými webovými stránkami.

 

Změny zásad ochrany osobních údajů.
Společnost Posterton si vyhrazuje právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit, pokud jsou změny nezbytné k nápravě poruch nebo ke splnění nových právních nebo technických požadavků. Veškeré změny těchto zásad ochrany osobních údajů budou zveřejněny na webových stránkách.

 

Soubory cookie.
Společnost Posterton používá na webových stránkách soubory cookie ke zlepšování našich služeb a k sestavování statistik o vašem používání webových stránek. Soubor cookie je malý textový soubor, který se ukládá do webového prohlížeče uživatele během prohlížení webových stránek. Soubory cookie se používají k zajištění lepšího uživatelského komfortu. Ve svém webovém prohlížeči se můžete rozhodnout soubory cookie nepřijímat. Pokud se však rozhodnete soubory cookie nepřijímat, může to mít negativní vliv na funkčnost a některé funkce webových stránek. Soubory cookie jsou pro uživatele zcela neškodné. Pokud souhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů, souhlasíte s používáním souborů cookie.

________________________________________

Posterton 2020-08-01